Wat is de Feinteboun nu eigenlijk voor zootje geregeld?

De Feinteboun is van oudsher een club jonge mannen tussen de 16 en 30 jaar. Zij organiseren samen met de Feestcommissie het jaarlijkse dorpsfeest in Aldtsjerk, wat altijd in het tweede volle weekend van juni wordt gehouden. Daarnaast organiseert de Feinteboun schaatswedstrijden voor de schoolkinderen van OBS Sinnehonk in Aldtsjerk, uiteraard in overleg met de ijsclub van Aldtsjerk vanwege veiligheidsredenen. De taken van de Feinteboun betreffende het dorpsfeest zijn de volgende;  op donderdag avond activiteiten te verzinnen voor het dorp, het onderwerp van de optocht bedenken en het volledig invullen van de zaterdag. Zo af en toe is er ook een reden om een derde dag aan ons dorpsfeest te plakken, namelijk de zondag. Voor deze dag is het gebruikelijk dat de Feinteboun en de Feestcommissie de handen ineen slaan om een programma voor het dorp te bedenken.

Voordat het echter daadwerkelijk feest is, is het gebruikelijk om het dorp Aldtsjerk netjes te versieren. Daarom zult u de mannen van de Feinteboun in de week  (of weken) voor het dorpsfeest al opmerken in het dorp. Er moeten palen in de grond, feestvlaggetjes door de straten, "wolkom"s vlaggen bij de ingangen van het dorp (daar waar mogelijk) en grote vlaggen in verscheidene hoge bomen door het dorp. Iedereen moet tenslotte toch weten dat het feest is in Aldtsjerk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 2014

Januari

Februari

Maart

April
26 april
Koningsdag

Mei
22 - 25 mei
dorpsfeest Oentsjerk

Juni
13 & 14 juni
dorpsfeest Aldtsjerk/Readtsjerk

Juli
5 juli
Gigantenfestival Aldtsjerk

Augustus
31 juli - 4 augustus
Wergeaster Merke

21 - 23 augustus
Gytsjerkster feest

September

Oktober

November

December
31 december
carbidschieten