TE LAND, TER ZEE & IN DE LUCHT - dorpsfeest 2014


Het dorpsfeest Aldtsjerk 2014 (13 en 14 juni) heeft het thema TE LAND, TER ZEE & IN DE LUCHT.

Inwoners van Aldtsjerk en Readtsjerk kunnen praalwagens en fietsploegen opgeven voor de optocht. (vrijdagochtend en zaterdagavond)

Opgeven kan bij Ysbrand Douma: 06 - 51 88 18 87De Feinteboun wint Doarpspriis Aldtsjerk!

Om uitleg te geven over hoe de nieuwe drank- en horecawet uit zal werken bij de organisatie van het dorpsfeest was een delegatie van de Feinteboun naar de ledenvergadering gelokt. De werkelijke reden was dat het bestuur van dorpsbelang deze 116 jarige Feinteboun tot winnaar van de dorpsprijs 2014 uitgeroepen had.

Het is een fleurige groep, ze heeft een frisse uitstraling, bestaat uit het mannelijke geslacht, is al 116 jaar een unieke vereniging en is onmisbaar in het dorp volgens voorzitter Jolt Andela.


Dorpsfeest Aldtsjerk op Facebook

'Vind ons leuk' en blijf via facebook op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en updates.

Ga naar de facebookpagina van Dorpsfeest Aldtsjerk

Agenda 2014

Januari

Februari

Maart

April
26 april
Koningsdag

Mei
22 - 25 mei
dorpsfeest Oentsjerk

Juni
13 & 14 juni
dorpsfeest Aldtsjerk/Readtsjerk

Juli
5 juli
Gigantenfestival Aldtsjerk

Augustus
31 juli - 4 augustus
Wergeaster Merke

21 - 23 augustus
Gytsjerkster feest

September

Oktober

November

December
31 december
carbidschieten