Leden van de Feinteboun

Hieronder ziet u een overzicht van de leden van de Feinteboun.
Helaas ontbreken Ruurd, Andries en Ate Hans op de foto.

Ysbrand (voorzitter)

Wouter (secretaris)

Matthijs (penningmeester)

Hylke (bijzitter)


Stefan

Robin

Leonard

Minne

Sape

Dido

Alex


Nieuwe leden (zonder foto):
Ruurd
Sytze
Ale
Andries

Agenda 2014

Januari

Februari

Maart

April
26 april
Koningsdag

Mei
22 - 25 mei
dorpsfeest Oentsjerk

Juni
13 & 14 juni
dorpsfeest Aldtsjerk/Readtsjerk

Juli
5 juli
Gigantenfestival Aldtsjerk

Augustus
31 juli - 4 augustus
Wergeaster Merke

21 - 23 augustus
Gytsjerkster feest

September

Oktober

November

December
31 december
carbidschieten