Thema dorpsfeest 2014

Het dorpsfeest Aldtsjerk 2014 (13 en 14 juni) heeft het thema TE LAND, TER ZEE & IN DE LUCHT

Inwoners van Aldtsjerk kunnen praalwagens en fietsploegen opgeven voor de optocht. (vrijdagochtend en zaterdagavond)

Opgeven kan bij Ysbrand Douma: 06 - 51 88 18 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 2014

Januari

Februari

Maart

April
26 april
Koningsdag

Mei
22 - 25 mei
dorpsfeest Oentsjerk

Juni
13 & 14 juni
dorpsfeest Aldtsjerk/Readtsjerk

Juli
5 juli
Gigantenfestival Aldtsjerk

Augustus
31 juli - 4 augustus
Wergeaster Merke

21 - 23 augustus
Gytsjerkster feest

September

Oktober

November

December
31 december
carbidschieten